Polityka prywatności

Celem zapewnienia optymalnego funkcjonowania serwisu oraz wykorzystania pełnej jego funkcjonalności serwis może wykorzystywać lub pobierać dotyczące Państwa dane lub informacje. Powyższe dane lub informacje zbierane są automatycznie przez system informatyczny zarządzający serwisem. Ponadto w ramach serwisu wykorzystywane są pliki cookies oraz dane związane z usługami geolokalizacji. Wszystkie dotyczące Państwa dane lub informacje mają charakter poufny i są chronione.

 

1. DANE LUB INFORMACJE WYKORZYSTYWANE LUB ZBIERANE W SERWISIE

Serwis pobiera lub wykorzystuje następujące dane lub informacje:

1) logi systemowe,

2) dane pozwalające na zlokalizowanie użytkownika serwisu,

3) dane podawane w celach kontaktowych.

Logi systemowe to dane i informacje pochodzące z przeglądarek internetowych, za pomocą których przeglądają Państwo serwis, a mianowicie:

1) rodzaj i wersja przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego zainstalowanych na urządzeniu, za pośrednictwem którego łączycie się Państwo z serwisem,

2) adres IP, z którego łączycie się Państwo z serwisem,

3) datę połączenia z serwisem oraz czas jaki poświęciliście Państwo na pozostanie w serwisie podczas jednej sesji,

4) ilość danych pobranych z serwisu bądź wysłanych z urządzenia, z którego połączyliście się Państwo z serwisem,

Dane i informacje stanowiące logi systemowe wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby statystyczne oraz technicznych związanych z funkcjonowaniem serwisu i nie są kojarzone z innymi danymi lub informacjami pozyskiwanymi w serwisie.

Usługa geolokalizacji pozwala na znalezienie sklepu Dealz, który znajduje się najbliżej aktualnej lokalizacji użytkownika. W tym celu serwis pobiera informacje o położeniu urządzenia, z którego korzysta użytkownik, na potrzeby połączenia z serwisem.

Usługa geolokalizacji wykorzystuje adres IP i wymaga Państwa zgody. Po przejściu w zakładkę „Sklepy” podstrona ,,wyszukiwarka’’ w serwisie pojawi się komunikat „Czy zgadzasz się na udostępnienie Twoich danych lokalizacyjnych?”. Kliknięcie w przycisk „Tak” oznaczać będzie Państwa zgodę na wykorzystanie informacji o Państwa lokalizacji i znalezienie przez serwis najbliższego sklepu Dealz.

 

Serwis umożliwia osobom zainteresowanym nawiązanie kontaktu poprzez formularz dostępny w serwisie. Zakres danych podawanych w celach kontaktowych obejmuje adres e-mail osoby zainteresowanej.

 

2. PLIKI COOKIES (CIASTECZKA)

Serwis wykorzystuje pliki cookies, tj. pliki tekstowe podlegające zapisaniu i przechowywaniu w urządzeniu końcowym za pośrednictwem, którego użytkownik łączy się z serwisem. Pliki cookies zapewniają prawidłowe wyświetlanie zawartości serwisu, zwiększają bezpieczeństwo korzystania z serwisu, jak również  określają zakres informacji zbieranych przez serwis o preferencjach użytkownika oraz ułatwiają użytkownikowi korzystanie z serwisu, w szczególności poprzez automatyczne dostosowywanie treści serwisu do preferencji użytkownika.

W standardowej konfiguracji przeglądarki internetowe akceptują stosowanie plików cookie. Istnieje jednak możliwość zmiany ustawień przeglądarki, tak dopuszczają zmianę swoich ustawień tak, aby zablokować obsługę plików cookie. Sposób zmiany ustawień przeglądarki uzależniony jest od jej rodzaju.

 

3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w serwisie jest Dealz Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu, adres: 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 73A. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z prowadzeniem serwisu, w celach marketingowych obejmujących m. in. przesyłania informacji za pośrednictwem komunikacji z użytkownikami serwisu oraz w celach związanych z zatrudnieniem. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane wskazane w niniejszej polityce prywatności.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Każdemu z Państwa przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich  poprawiania.

Procedury przetwarzania danych osobowych w związku z serwisem spełniają wymogi bezpieczeństwa przewidziane przez przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

 

4. KONTAKT

Wszelkie pytania związane z serwisem oraz jego funkcjonowaniem prosimy zgłaszać w formularzu kontaktowym w zakładce Kontakt.